Регистрация на клуб

Когато наш клиент ни пита за регистрация на клуб, той най-често има предвид спортеб клуб (например футболен клуб, шахматен клуб), алумни клуб или друга организация, която обединява хора с еднакви интереси или дейност.

Най-подходящата форма за регистриране на клуб е сдружението. Това важни особено за спортните клубове, защото те често целят да членуват в някоя спортна федерация. Федерациите най-често поставят изискването клубът да бъде регистриран именно като сдружение.

Това се отнася основно за аматьорските спортни клубове. Професионалните често са управлявани от търговски дружества – ООД или АД.

Особеността на сдружението е, че то е юридическо лице с нестопанска цел. Това означава, че неговата дейност не е стопанска, т.е. не е насочена към реализиране на печалба. Сдружението може да развива и стопанска дейност, но само, ако тя е свързана с основната дейност. Така например, един футболен клуб, може да предлага платени тренировки по футбол за деца.

Сдружението по дефиниция има и свои членове. Това обаче не означава, че всеки, който по някакъв начин участва в клуба, трябва да бъде негов член. Най-често членове са единствено първоначалните членове на сдружението.

Тук можеш да научиш как протича процедурата по регистрация на сдружение.

Регистрация на НПО – Сдружение или Фондация – С Advokatami.bg процедурата по регистрация на НПО е онлайн. Регистрираме организацията в Търговския регистър в рамките на седмица.