Адрес на НПО

Седалището и адресът на управление на НПО-то се вписват в регистъра на ЮЛНЦ и са индивидуализиращ негов белег. Така се установява къде то развива дейността си, на кой адрес се провеждат общите събрания, на кой адрес следва да се изпращат книжа.

Не е необходимо на адреса да има физически офис или пък да бъде място, на което организацията реално осъществява дейността си. Най-често това е адрес на някой от учредителите.

Единствено изискване за адреса е той да бъде реален – в действителност да съществува такъв адрес и да бъде на територията на България.

Не е необходимо и организацията да сключва договор за ползване на имота със собственика.