Наименование на твоята организация

Наименованието на твоето НПО следва да съдържа ясно означение на формата, която си избрал – сдружение или фондация. То трябва да отразява реалността, т.е. да не въвежда в заблуждение относно дейността на НПО-то.

След регистрацията никой друг не може да ползва същото име. Това означава, че избраното от теб име също трябва да бъде свободно. То не трябва да съвпада, нито с името на друга организация, нито с това на регистрирано търговско дружество.

Ако желаеш, можеш да избереш името на организацията ти да се изписва и на латиница. Основното наименование обаче ще остане на български език.

Името на организацията може да бъде променяно многократно след регистрацията.