Пререгистрация на НПО с Advokatami.bg

Считано от 01.01.2018 г. всички юридически лцаи с нестопанска цел подлежат на пререгистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанса цел. Ето как можеш да направиш това с помощта на нашия екип:

  1. Поръчваш пререгистрация на НПО от тази страница.

  2. Заплащаш нашия хонорар.

  3. Попълваш онлайн въпросник с данни за твоето НПО.

  4. Получаваш пълномощно за наш адвокат по имейл.

  5. По имейл ни изпращаш копие от пълномощното и устава на организацията.

  6. Ние подаваме документите за пререгистрация с електронен подпис.

Пререгистрацията отнема около 2-3 седмици, но не е сложна като процедура. Също така е освободена от държавна такса. Единственото, което трябва да имаш като документи, е заверено копие на устава или учредителния акт на организацията.

След подаване на документи за пререгистрация в Търговския регистър, длъжностото лице, проверяващо документите, е длъжно само да изиска удостоверение за актуално състояние от Окръжния съд, в който е регистрирана твоята организация. Това може да отнеме и повече време в зависимост от натовареността на съда.

На пререгистрация подлежат както юридическите лица, които извършват дейност в частна полза, така и тези, които извършват дейност в обществена полза.

Пререгистрация на Сдружение или Фондация (НПО) – С Advokatami.bg процедурата по пререгистрация на НПО е изцяло онлайн и отнема няколко минути.