Процедура по регистрация на НПО с Advokatami.bg

Регистрацията на НПО с Advokatami.bg преминава през 6 стъпки:

  1. Поръчваш регистрация на НПО
  2. Попълваш онлайн въпросник с данни за твоето НПО.
  3. Адвокат подготвя документи за регистрация на НПО и ги получаваш по имейл.
  4. Може да се наложи учредителят или учредителите да посетят банка и нотариус.
  5. Изпращаш ни документите по имейл
  6. Регистрираме организацията в Търговския регистър 

Поръчка за регистрация на НПО можеш да направиш от нашия уебсайт. Необходимо е, освен да направиш поръчката, и да заплатиш нашия хонорар, чиято стойност е посочена на сайта.

Когато отчетем плащане на поръчката, ще ти предоставим достъп до въпросник. Неговата цел е да събере необходимата информация за подготовка на документите за регистрация.

Документите се подготвят от адвокат в екипа ни. Ти ще ги получиш на имейла, посочен в своята поръчка. При въпроси, нашите отговорници за връзка с клиенти винаги а на линия да съдействат.

При регистрация на фондация се налага посещение в банка и при нотарис. Това е така, тъй като учредителният акт на фондацията се заверява нотариално, а Търговския регистър изисква учредителното дарение да бъде внесено по набирателна сметка. При сдружение няма такива изисквания.

Ти подписваш документите и при необходимост се снабдяваш с нотариална заверка и банкови бележки. Документите ни изпращаш по възможно най-лесния начин – по имейл. Оригиналите остават винаги в теб.

Наш адвокат подава документите в Търговския регистър, който носи името “Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел”. Вписването на твоето НПО отнема около седмица, след което ние ще ти пишем, за да те известим за успешната регистрация.