Въпроси?
Тук съм да помагам.

Дарина Манева
Клиентско обслужване
0888 047 188
pitai @ advokatami.bg

Подобни статии

Предмет на дейност

В предмета на дейност на фирма ти може да впишеш всякакви дейности, които ще упражняваш, както и такива, които няма да упражняваш. При попълване на нашия въпросник за “Предмет на дейност” има възможност да въведеш предварително изготвен предмет на дейност, или да използваш нашия готов класификатор с дейности, от които да направиш своя избор. Това зависи изцяло от теб.

Ограниченията в избора на предмет на дейност е свързан с определени дейности, за упражняването на които има специални изисквания. Ето някои примери:

  1. застраховане – това е дейност, която не може свободно да запишеш в предмета на дейност на дружеството си. Относно застрахователната дейност важат особени правила и изисквания, които се намират в Кодекс за застраховането. Едно от тях е, че такава дейност може да се извършва единствено от акционерно дружество. Допустима за ООД е дейността на застрахователен брокер.
  2. здравно осигуряване – дейност, която е уредена от Закон за здравното осигуряване и за която също важат особени правила.
  3. превоз на товари по вътрешни водни пътища – отново това е дейност, за която има специални изисквания и не може да бъде упражнявана, ако не отговаряш на тях.
  4. банкова дейност – също извършвана под лицензионен режим единствено от акционерни дружества.