Въпроси?
Тук съм да помагам.

Дарина Манева
Клиентско обслужване
0888 047 188
pitai @ advokatami.bg

Подобни статии

Какво означава да регистрирам фирма?

Какво е фирма?

В България законът предвижда, че стопанскат дейност или по-просто казано бизнесът, се извършва от търговци. Основно има два вида търговци:

  1. Еднолични търговци
  2. Търговски дружества

Едноличен търговец (ЕТ) е лице, което решава самостоятелно да извършва търговска дейност. Той се вписва в Търговския регистър като търговец и започва своя бизнес. Така, например, ако решиш да си отвориш сервиз за велосипеди, можеш да се регистрираш като ЕТ и да работиш по този начин.

Търговските дружества са това, което повечето хора си представят като значение на думата “фирма”. Те са ЕООД, ООД, ЕАД, АД и някои други, които не са толкова популярни. Тук търговската дейнсот се извършва от едно ново лице – различно от неговия собственик или собственици. Фирмата е съвсем самостоятелен субект – със свое собствено имущество, със свои права и задължения.

Огромната част от фирмите, които се регистрират в България са ЕООД или ООД. Тук можеш да научиш повече за причините. Накратко отварянето на ЕООД или ООД е много по-сигурно от регистрацията на ЕТ и доста по-лесно и евтино от регистрацията на АД или ЕАД.

Как се регистрира фирма?

За да учредиш ЕООД или ООД, трябва да преминеш през процедура по вписване в Търговския регистър. Регистърът е мястото, в което се съхраняват данните за всички фирми в България. Той се управлява от Агенция по вписванията. Ако една фирма не е вписана в Търговския регистър, то тя не съществува.

При вписване в регистъра всяка фирма получава единен идентификационен код (ЕИК). Това е 9-цифрен номер, който е уникален – нещо като ЕГН на фирмата. Преди се наричаше БУЛСТАТ и все още доста хора използват това наименование.

Характеристики на фирма

Всяка фирма има своите основни характеристики. Те са:

  • Правноорганизационна форма – дали фирма е ЕООД, ООД, АД и т.н.;
  • Наименование – името на фирмата;
  • Седалище и адрес – къде фирмата се управлява;
  • Предмет на дейност – с какво се занимава фирмата;
  • Капитал – много важен елемент на фирмата;
  • Собственици и управители

Повече за основните елементи на фирмата можеш да научиш от тази наша статия.

Регистрация на фирма – сбъдни мечтата си и стартирай бизнес за няколко минути. Съдействайли сме на над 6500 предприемача да регистрират фирма.