Въпроси?
Тук съм да помагам.

Дарина Манева
Клиентско обслужване
0888 047 188
pitai @ advokatami.bg

Подобни статии

Регистрация на фирма от чужд гражданин

Българският закон допуска фирма да бъде регистрирана и от чужд гражданин, т.е. собственик, съдружник или управител на притежава българско гражданство.

Процедурата за регистрация е стандартна и съществуват само няколко особености:

  • Език на документите

Ако собственикът/управителят на фирмата не владее български език, е важно да се изготвят двуезични документи. Документите не могат да бъдат изцяло на чужд език, защото няма да бъдат приети в Търговския регистър.

  • Документ за самоличност

В България чуждестранните граждани се идентифицират със своя паспорт. Граждани на Европейския съюз могат да използват и свой национален документ за самоличност (лична карта).

  • Адрес на фирмата в България

Фирмата трябва задължително да има адрес в България. Чуждите граждани често не пребивават в страната, но е важно да се осигури местен адрес на управление.

  • Чуждестранни документи

В някои случаи в Търговския регистър трябва да се представят документи, издадени от чужд национален орган. Тези документи в общия случай се нуждаят от апостил, издаден от чужд орган. Документите подлежат на превод и легализация в България преди да бъдат представени за вписване.