Въпроси?
Тук съм да помагам.

Дарина Манева
Клиентско обслужване
0888 047 188
pitai @ advokatami.bg

Подобни статии

Капитал на ООД/ЕООД

Капиталът на една фирма има две основни значения:

  1. Представлява началното имущество на фирмата;
  2. Показва как се разпределя собствеността между съдружниците във фирмата

Капиталът се внася по набирателна сметка на фирмата преди нейната регистрация в Търговския регистър. Всеки от съдружниците внася своя дял в брой, макар някои банки да допускат изключения. Внесените пари в банката впоследствие стават собственост на фирмата.

Капиталът се измерва в левове и се разделя на равни дялове, не по-малки от 1 лв. Така, например, капиталът на фирмата може да бъде 100 лв. и да се раздели на 100 дяла от 1 лв. или пък на 50 дяла от 2 лв.

Съдружниците могат да притежават различен брой дялове. Разпределението на капитала между съдружниците показва и как се разпределя собствеността върху фирмата, а също така кой съдружник каква тежест ще има при гласуване на общото събрание и каква част от печалбата ще получи.

Чрез сделки с дялове от капитала се прехвърля собствеността върху фирмата.

Какъв размер на капитала да избера за моето дружество?

Минималният размер на капитала за регистрация на ООД или ЕООД е 2 лв. Истината е, че няма голямо значение с какъв капитал регистрираш твоето дружество. Той има основно представителна функция, тъй като се вписва в Търговски регистър и тези данни са публични.

Добре е обаче капиталът да не е прекалено нисък, тъй като това може да попречи на ефективното му разпределение. Ако капиталът е само 2 лв., единствената възможност за раделение е на 2 дяла от 1 лв., което означава, че при двама съдружниците собствеността може да бъде разделена единствено по равно.

Тъй като капиталът е и началното имущество на фирмата, е добре да съобразиш първоначалните разходи на фирмата – наеми, депозити, инвестиции. Желателно е капиталът да е достатъчен, за да може фирмата да покрие тези разходи от собственото си имущество преди да започне да генерира приходи.