Въпроси?
Тук съм да помагам.

Дарина Манева
Клиентско обслужване
0888 047 188
pitai @ advokatami.bg

Подобни статии

Какво са ООД и ЕООД?

Дружествата с ограничена отговорност (ООД и ЕООД) са най-разпространения вид фирми в България. Те са самостоятелни субекти, т.е. са отделни лица от своите учредители и имат свое собствено имущество. Собствениците или съдружниците участват в дружеството с вноска в капитала. Те не отговарят за задълженията на фирмата и това е най-голямото предимство на този тип дружество.

Съгласно закона, дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица. Те внасят вноска в неговия капитал преди учредяването.

Между ООД и ЕООД няма съществена разлика. Те представляват една и съща правна форма, като единствената разлика се изразява в броя на съдружниците. Когато едно ООД се състои от повече от едно лице, то е ограничено отговорно дружество и се нарича ООД. Когато ООД-то се състои само от едно лице, то се нарича “ЕООД” – еднолично ограничено отговорно дружество. ООД и ЕООД са едно и също нещо с тази разлика, че ООД-то се състои от поне двама съдружници, а ЕООД-то само от един. То също е дружество, макар че се състои от едно лице.

Регистрация на фирма – сбъдни мечтата си и стартирай бизнес за няколко минути. Съдействайли сме на над 6500 предприемача да регистрират фирма.