Обхват на защита на търговската марка

Търговските марки дават защита на твоя бизнес и в частност, на твоите продукти и услуги. Тяхното действие обаче не е басолютно. Има три важни ограничения в действието на марката, които трябва да знаеш:

  1. Ограничения в предметната защита на марката;
  2. Териториален обхват на марката;
  3. Срок на валидност на марката

Предмет на защита на марката

Когато една марка се регистрира, това се прави за конкретни продукти или услуги, а не изобщо. Така, например, марката Apple е регистрирана за софтуер и хардуер, а не за спортни стоки, а марката Nike – обратното.

Марката не защитава всички продукти и услуги изобщо, а само тези, които в действителност се предлагат с нея.

Териториален обхват на марката

Марката има действие на определена територия, за която е регистрирана. Така, например, марките регистрирани в България, са защитени единствено на територията на страната.

Правилото е, че във всяка страна има отделна процедура за регистрация. Има обаче единна процедура за регистрация на марка в целия Европейски съюз.

Съществува също така и Световна организация по интелектуална собстсвеност, в която участват множество държави. Чрез организацията една марка може да бъде регистрирана в множество държави едновременно. Процедурите пред Световната организация обаче са скъпи и сложни.

Ограничения във времето на марката

Марката е защитена за срок от 10 години от момента на подаване на заявка за регистрация. След изтичане на този срок, трябва да се извърши пререгистрация, за да може марката да запази своето действие.