За какво трябва да се внимава при нотариална заверка?